แนวทางปฏิบัติกรณีอุบัติเหตุจากรถ มีประกันภัย พ.ร.บ.

แนวทางปฏิบัติกรณีอุบัติเหตุจากรถ มีประกันภัย พ.ร.บ.

เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถและรถคันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ มีประกันภัย พ.ร.บ.ทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจะได้รับการคุ้มครอง เอกสารที่ใช้เบิกประกัน พ.ร.บ.