ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (งบนอก) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในสังกัดกองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (งบนอก)

ประกาศ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 22 พ.ย. 2562

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (งบนอก) ทุกตำแหน่ง
(เฉพาะผู้ที่เข้าสอบข้อเขียนในวัน พฤหัสบดี ที่ 21 พ.ย. 2562)

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (งบนอก) เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (งบนอก)

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรกหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(งบนอก) 10 อัตรา ระหว่างวันที่ 4-12 พฤศจิกายน 2562

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรกหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(งบนอก) 10 อัตรา ระหว่างวันที่ 4-12 พฤศจิกายน 2562

โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างงบนอก 10 อัตรา