โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างงบนอก 10 อัตรา
ตำแหน่งที่รับสมัคร
  1. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา  อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
  2. นักวิชาการสถิติ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
  3. นักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
  4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 บาท
การรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการแพทย์ ชั้น 2 โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี
ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 พฤศจิกายน 2562 ในวันเวลาราชการ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
รายละอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถามโทร 042-242647 ต่อ 202 
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรกหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(งบนอก) 10 อัตรา ระหว่างวันที่ 4-12 พฤศจิกายน 2562