หน่วยงานในเครือข่าย

1 . ศูนย์บริการสาธารณสุขเก่าจาน

042-224415

ที่อยู่ : 615/17 ซอยสามัคคี 15 ตำบล หนองขอนกว้าง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000

2 . ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 8

042-211852

ที่อยู่ : ซอยพลสนิท 1 ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000