รายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (งบนอก)
เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ  >> คลิกที่นี้ <<

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (งบนอก) เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี