งานไอทีร่วมกับฝ่ายเภสัชกรรม สร้างนวัตกรรมระบบควบคุมอุณหภูมิตู้เก็บวัคซีน ที่สามารถแสดงผลเรียลไทม์ แจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิผิดปรกติ ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ตลอด24ชั่วโมง เป็นผลงานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชิ้นแรกของโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี เป็นอุปกรณ์ iOT เชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่จะติดตั้งให้ศูนย์ทุกแห่ง สามารถแสดงผลผ่านเบราเซอร์ได้
ทุกแพลตฟอร์ม ทั้งในรูปแบบ ตาราง ที่สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้
การแสดงผลแบบ กราฟแท่ง(Bar graph) และ กราฟแบบพื้นที่(Area graph)

20 มกราคม 2563

นวัตกรรม iOT ระบบควบคุมตรวจสอบอุณหภูมิ