คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะจาก อบจ.สุราษฎร์ ดูงานด้านการบริการต่างๆของโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี
คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 21 สิงหาคม 2561