โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี ได้ตั้งจุดตรวจคัดกรอง ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. – 20.00 น. 

บริเวณประตูทางเข้า
      บริเวณประตูทางเข้าตรวจคัดกรองทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปที่มารับบริการ โดยใช้เครื่องวัดไข้ ตรวจอุณหภูมิร่างกาย และมีแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ พร้อมทั้งแจกแผ่นกระดาษสี สำหรับผู้ที่ตรวจแล้วพบว่าไม่มีไข้อุณหภูมิร่างกายปกติ
บริเวณด้านใน
     ด้านในจะจัดเก้าอี้นั่งเว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการ
บริเวณลิฟท์
      ลิฟท์จะมีไม้จิ้มฟันใช้สำหรับกดปุ่ม เพื่อไม่ให้นิ้วสัมผัสปุ่ม  และข้างในลิฟท์จะมีจุดแบ่งให้ยืนหันหน้าไปคนละฝั่งเพื่อรักษาระยะห่างกันอีกด้วย
      จึงขอให้ทุกท่านที่มาโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานีให้ความร่วมมือในการตรวจวัดและปฏิบัติตามมาตรการของทางโรงพยาบาล
ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ ขอบคุณครับ/ค่ะ
จุดตรวจคัดกรอง