ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (งบนอก)  ทุกตำแหน่ง
(เฉพาะผู้ที่เข้าสอบข้อเขียนในวัน พฤหัสบดี ที่ 21 พ.ย. 2562)

ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  กำหนดให้รายงานตัว เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
และเริ่มทำการสอบสัมภาษณ์เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี

*หากไม่มารายงานตัวตามเวลาจนถึง เวลาเริ่มสอบสัมภาษณ์ ถือว่าสละสิทธิ

ประกาศ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 22 พ.ย. 2562
Tagged on: