ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (งบนอก)
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในสังกัดกองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี

ดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบ >> คลิกที่นี่ <<
ดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (งบนอก) >> คลิกที่นี่ <<

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (งบนอก) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในสังกัดกองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี
Tagged on: