ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติงาน ในสังกัดกองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติงาน ในสังกัดกองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-24 กุมภาพันธ์ 2

ประกาศยกเลิก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี

เทศบาลนครอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤษภาคม 2561

เทศบาลนครอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (งบนอก) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในสังกัดกองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (งบนอก)

ประกาศ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 22 พ.ย. 2562

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (งบนอก) ทุกตำแหน่ง
(เฉพาะผู้ที่เข้าสอบข้อเขียนในวัน พฤหัสบดี ที่ 21 พ.ย. 2562)

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (งบนอก) เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (งบนอก)

อัตราค่าบริการของหน่วยบริการประจำเทศบาลนครอุดรธานี พ.ศ. 2563

อัตราค่าบริการของหน่วยบริการประจำเทศบาลนครอุดรธานี พ.ศ. 2563

อัตราค่าบริการของหน่วยบริการประจำเทศบาลนครอุดรธานี พ.ศ. 2563

คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 21 สิงหาคม 2561

คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด